Резултати от изследванията за ефективността на Lipotrop

На пазара се предлагат много хранителни добавки, които обещават сваляне на теглото бързо, лесно и трайно. Личният ви опит подсказва, колко от тези обещания наистина се реализират. За да е сигурно, че капсулите Lipotrop наистина работят, са проведени две клинични изследвания за уточняване на ефектите от приема му.

Какво представляват изследванията

Те са рандомизирани, контролирани чрез плацебо група, двойно слепи. Обхващат 100 човек (77 жени и 23ма мъже) с индекс на телесната маса (ИТМ) между 30 и 40 – с висок и много висок риск от заболявания.

На случаен принцип доброволците били разделени на две групи. Едните приемали сутрин и вечер половин час преди хранене по 1 капсула (400 мг) Lipotrop. Във втората група по същото време приемали по 1 капсула плацебо. Всички получавали по 2000 калории дневно, разпределени в три хранения и ходели пеш по половин час пет пъти седмично. Изследването продължило осем седмици и го завършили 95 човека. Получените резултати са статистически значими.

Какво показват изследванията

В края на осмата седмица хората от групата, получавали Lipotrop, са отслабнали средно с 5,2 кг срещу 1,5 кг за участниците в плацебо групата. Те намалили обиколката на талията си средно с 11,9 см при 6 см за тези от контролната група. Свила се и обиколката на бедрото.

Чувствителното намаляване на обиколката на талия говори за характера на отслабването. В по-голямата си част то идва от стопените висцерални мазнини, които се напластяват около вътрешните органи, затрудняват работата им и носят най-голям риск за здравето.

Намаленото тегло и свитата талия подобрили чувствително телесната маса и намалили здравните рискове.

При това добрите резултати станали видими много бързо. Още след втората седмица от началото на проучването хората, които приемали билковата формула, отслабнали с повече от 1,8 кг и свили обиколката на талията си с 5 см.

Промени в жизнените показатели

Участниците в изследването, които пиели по две капсули Lipotrop дневно, подобрили съществено важни жизнени показатели. При тях намалял общият холестерол (с 28,3 mg/dL срещу 11,5 mg/dL при плацебото). Триглицеридите се понижили с 68,1 mg/dL при 40,8 mg/dL в плацебо групата. Глюкозата в кръвта на гладно спаднала с 13,4 mg/dL при 7 mg/dL за контролната група.

Успоредно с това се увеличили нивата на адипонектина. А той увеличава способността на мускулите да оползотворяват въглехидратите, ускорява обмяната на мазнините и потиска апетита за сладко.

В дългосрочен план рискът от системни заболявания за участниците в проучването съществено намалял.

Неочаквани ефекти

Оказало се, че освен резултатите, свързани със загубата на тегло, са постигнати и неочаквани ефекти, повишаващи чувствително качеството на живот на участниците в проучването. При тях се подобрили общите функции на организма, повишила се почти два пъти спрямо контролната група самооценката, леко се увеличила способността за справяне с дистреса и работоспособността.

Няма докладвани сериозни странични последици.

Заключението от изследванията е, че билковата смес в капсулите Lipotrop се понася добре и е ефективно средство за управление и контрол на телесното тегло и затлъстяването.

Възползвайте се!